รายการบล็อกของฉัน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานการศึกษาพื้นฐาน

งานการศึกษาพื้นฐาน กศน.ตำบลสักหลงนักศึกษา กศน.ตำบลสักหลง ตั้งใจทำงานตามที่ครูมอบหมาย ด้วยความตั้งใจ

งานเศรษฐกิจพอเพียง

งานเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสักหลง


งานการศึกษาทักาะอาชีพ

งานการศึกษาทักษะอาชีพ

กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกเอนกประสงค์    กศน.จังหวัดบุรีรัมย์มาศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสักหลง มกราคม 2556                                                                      
  

งานทักษะชีวิต

งานทักษะชีวิต กศน.หล่มสัก  กีฬา กศน. เกมส์ ที่ อบต.บ้านหวาย ครูร่วมพิธีเดินทำพิธีเปิดงานกีฬา

งานอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอหล่มสัก  ครู กศน.ตำบลสักหลงนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ะ


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

เริ่มแรกเรียนรู้เรื่องบล็อก


เริ่มแรกเรียนรู้เรื่องบล็อก
บล็อก ( blog) เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า "บล็อก" ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"